Przejdź do treści

REGULAMIN

REGULAMIN MIEJSCA OKAZJONALNIE WYKORZYSTYWANEGO DO KĄPIELI W PARKU WODNYM „MAMUT”.

Każda osoba korzystająca z PARKU WODNEGO MAMUT ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.

§ I

 1. Miejsce wykorzystywane do kąpieli otwarte jest codziennie w sezonie wakacyjnym od godziny 9.00 do godziny 19.00.
 2. Obowiązuje sygnalizacja flagowa:

Biała                        kąpiel dozwolona,

Czerwona               zakaz kąpieli,

Brak flagi                brak dyżuru ratowniczego.

 1. Dzieci do lat 13 mogą przebywać na terenie parku wodnego wyłącznie pod opieką dorosłego; zasada 1 dorosły – max 2 dzieci.
 2. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 3. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu.
 4. Palenie papierosów zabronione na plaży.

§ II

Osobom korzystającym z miejsca wykorzystywanego do kąpieli nie wolno:

 1. Przekraczać stref wyznaczonych do kąpieli,
 2. Niszczyć urządzeń i sprzętu,
 3. Zakłócać wypoczynku i kąpieli innym osobom, a w szczególności popychać i wrzucać inne osoby do wody,
 4. Zanieczyszczać tafli wody oraz plaży,
 5. Wprowadzać zwierząt,
 6. Wjazdu rowerem na plażę,
 7. Rozpalać grilla.

§ III

 1. Osoby korzystające ze sprzętu Parku Wodnego „MAMUT” ponoszą odpowiedzialność materialna za wyrządzone szkody.
 2. Na kajaki lub rowerki wodne wchodzimy w kapoku Parku Wodnego.
 3. Opiekę nad miejscem okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli pełnią ratownicy WOPR.
 4. Rodzice obowiązani są do pilnowania dzieci korzystających z trampolin lub zjeżdżalni (placu zabaw).
 5. Obiekt jest monitorowany oraz pod nadzorem firmy ochroniarskiej.
 6. Parking niepłatny niestrzeżony.
 7. Skargi, wnioski i uwagi proszę kierować do organizatora tel.: 513 159 585.
 8. Numery telefonów alarmowych:
 • POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

 • STRAŻ POŻARNA – 998

 • POLICJA – 997

 • Numer telefonu ratunkowego – 112

Szanujmy się wzajemnie i dbajmy o czystość – tu  przebywają małe dzieci!

Temperatura powietrza –

Temperatura wody –